Now showing items 202-221 of 559

  • Mobilní heliport pro kvadrokoptéru AR.Drone 

   Author: Blaha Martin; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Řezáč Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mobilní robot schopný autonomní navigace 

   Author: Eliáš Michal; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Mobilní záznamová jednotka Mobile Acquisition Unit 

   Author: Gabriel Michal; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace softwaru pro sběr dat ze sensoru do počítače s linuxovým operačním systémem. Textová data s časovou známkou jsou synchronně po dávkách ukládaná do souboru a současně přeposílaná ...
  • Model formule pro soutěž autonomních aut F1/10 

   Author: Vajnar Martin; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí autonomního závodního modelu auta. Cílem bylo účastnit se soutěže F1/10. Práce se zabývá mnoha aspekty konstrukce od mechanického návrhu, přípravy elektroniky až po softwarovou ...
  • Model pohybu šestinohého kráčejícího robotu 

   Author: Minh Thao Nguyenová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Věrohodnost simulace chování robotických prostředků je důležitým faktorem v návrhu řídících algoritmů i samotném řízení autonomních robotických prostředků, protože pomáhá omezit rizika spojená s testováním algoritmu v ...
  • Model vytápění budovy 

   Author: Tran Anh Duc; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
  • Model vzducholodi s využitím stavebnic LEGO Mindstorms Education EV3 

   Author: Kirschner Filip; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování a odhadování stavů automobilového SCR katalyzátoru 

   Author: Figura Jiří; Supervisor: Pekař Jaroslav; Opponent: Hromčík Martin
   Množství amoniaku (NH3) usazeného na stěnách katalyzátoru pro Selektivní katalytickou redukci (SCR) je parametr zajímavý pro využití v řízení vstřikování močoviny. Tento parametr však nelze měřit během provozu, může být ...
  • Modelování a řízení piezoelektrických mikroaktuátorů 

   Author: Figura Jiří; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování a řízení pružného piezoelektrického aktuátoru pro adaptivní optiku 

   Author: Hudec Marek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování a řízení výukového modelu čtyřosého gyroskopu 

   Author: Bukai Evyatar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích 

   Author: Kohout Jan; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Modelování a základní řízení pro distribuovaný magnetický manipulátor 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování akustických rovinných vln v plynech s proměnnou teplotou 

   Author: Chaika Hanna; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Husník Libor
   Bakalářská práce se zabývá modelováním rovinných akustických vln v plynech s proměnnou teplotou. Pro šíření rovinných vln v teplotně nehomogenním prostředí byla odvozena vlnová rovnice s proměnnými koeficienty. Pro vybrané ...
  • Modelování dielektroforézy pro účely zpětnovazebního řízení 

   Author: Nikolaev Ivan; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování elektronicky ovládané diferenciální kapalinové spojky 

   Author: Jan Cabicar; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Fojtík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na modelování systému kapalinové spojky použité pro ovládání elektronicky ovládaného diferenciálu s omezeným prokluzem vyráběným firmou EATON. Koeficient tření je důležitou součástí systému kapalinové ...
  • Modelování inerciální měřicí jednotky 

   Author: David Česenek; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Inerciální měřící jednotka (IMU) patří mezi základní senzorické vybavení současných mobilních robotů, kde se používá především pro odhadování ohamžité orientace robotu v prostoru. V této práci se komplexně zabývám simulací ...
  • Modelování komunikace Profinet 

   Author: Prášek Jan; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Wollschlaeger Martin
   Tato práce využívá simulační nástroj OMNeT++ k simulaci sítí Profinet. Výsledné řešení modelů jednotlivých síťových zařízení je vysoce parametrizovatelné a připravené pro možnost budoucího rozšíření. Dále se práce zabývá ...
  • Modelování vlivu zákaznické spokojenosti na profitabilitu společnosti 

   Author: Dvořáková Monika; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Prokeš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování, identifikace a návrh řízení pro malý čtyřrotorový vrtulník 

   Author: De Lellis Costa De Oliveira Marcelo; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)