Now showing items 1-1 of 1

  • Model BLDC motoru pro bezsenzorovou regulaci 

   Author: Petr Brázdil; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flégr Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce je zaměřená na návrh bezsenzorového řízení BLDC motoru v prostředí Simulink programu MATLAB. K návrhu se využívá modelu vytvořeného na základě konkrétního typu motoru. Při modelování motoru je použito odhadovaného ...