Now showing items 78-97 of 223

  • Mikrokontrolérem řízený regulátor třífázového BLDC motoru 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   Diplomová práce nabízí úvod do problematiky bezkartáčových motorů v anglické literatuře označovaných jako BLDC. V úvodu jsou popsány jednotlivé typy bezkartáčových motorů z hlediska konstrukce a jejich principu funkce. ...
  • Mikroprocesorová univerzální nabíjecí stanice s CCS obvodem 

   Author: Hátle Daniel; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Šteffan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem prototypu univerzální nabíjecí stanice s CCS kontrolérem, a jeho následnou konstrukcí. Na prototypu se také nachází měřič kapacity baterií, a USB port, pro komunikaci s PC. Celé ...
  • Mikroprocesorové řízení malého svařovacího agregátu 

   Author: Žitný Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Miniaturní systém s elektromagnetickým vznášením 

   Author: Puci Florian; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mobilní aplikace pro řízení v reálném čase 

   Author: Šára Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kubánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Mobilní impedanční analyzátor 

   Author: Jan Vomočil; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí přenosného impedančního analyzátoru, který je určen pro provozní analýzu impedance. Analyzátor je postavený na integrovaném obvodu AD5933. Zařízení je napájeno z akumulátoru a ...
  • Modální vlastnosti mikropáskových zářičů 

   Author: Šmíd Martin; Supervisor: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Model BLDC motoru pro bezsenzorovou regulaci 

   Author: Petr Brázdil; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flégr Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce je zaměřená na návrh bezsenzorového řízení BLDC motoru v prostředí Simulink programu MATLAB. K návrhu se využívá modelu vytvořeného na základě konkrétního typu motoru. Při modelování motoru je použito odhadovaného ...
  • Modelování a návrh nízkopříkonové nábojové pumpy 

   Author: Marek Jan; Supervisor: Šubrt Ondřej; Opponent: Žiška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modul pro bezdrátové řízení stejnosměrných motorků 

   Author: Bílek Martin; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Svítok Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modul pro testování bezpečnostní elektroniky železničního přejezdu 

   Author: Josef Kaňák; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Vanc Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   V předložené diplomové práci je popsán navržený a fyzicky realizovaný modul pro testování bezpečnostní elektroniky železničního přejezdu Wayguard DLX firmy Siemens Mobility s.r.o. Protože je celý projekt Wayguard DLX ještě ...
  • Napájecí zdroj s RF zdrojem energie 

   Author: Khodadadi Hussain; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  • Napájení LED diod s využitím fotovoltaického měniče 

   Author: Korbel Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace komunikačního rozhraní pro termokameru 

   Author: Jan Povolný; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Hlavním cílem práce je návrh a implementace komunikacního rozhraní pro termokameru. Pro streamování videa do PC je použitý standard UVC (USB video class), který jako univerzální standard funguje na vetšine moderních ...
  • Návrh a klasifikace generování párových struktur topologie IO 

   Author: Vančura Pavel; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V jednotlivých krocích výroby integrovaných obvodů vznikají systematické neshody v parameterech aktivních i pasivních mikroelekronických součástek. Tyto systematické neshody lze snížit vhodným rozmístěním součástek u kterých ...
  • Návrh a konstrukce pracoviště pro měření statických parametrů GTO 

   Author: Dlouhý Martin; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Radvan Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh a realizace elektrokardiografu s čipem ADS1298 

   Author: Landsinger Jan; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Novotný Jan
   Následující práce předkládá komplexní pohled na problematiku spojenou s návrhem elektrokardiografu (tj. zařízení určeného k diagnostice srdečních vad). Z fyziologického hlediska jsou objasněny mechanizmy vzniku biologického ...
  • Návrh a realizace systému pro elektronickou detekci a charakterizaci plynů 

   Author: Michal Kočí; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Vanko Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizací systému pro elektronické testování plynových senzorů v plynné směsi o známé koncentraci a současně tím umožňuje charakterizaci a detekci plynů. Výhodou daného ...
  • Návrh automatického generování 3D modelů kritických částí integrovaných obvodů 

   Author: Martin Šťastný; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce je zaměřena na zpracování 2D dat ze standardního formátu pro návrh integrovaných obvodů (GDSII) a jejich možnou simulaci v TCAD (technological computer-aided design; překlad "techonolgický, počítačem podporovaný ...
  • Návrh bandgapové napěťové reference v technologii CMOS 

   Author: Linhart Petr; Supervisor: Jakovenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)