Now showing items 38-57 of 220

  • Elektronický zabezpečovací systém rodinného objektu 

   Author: Kortán Jaroslav; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Energetický funkcionál elektricky zmenšené smyčky 

   Author: Závada Vojtěch; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Externí USB zvuková karta 

   Author: Lukáš Kroulík; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Pro záznam a reprodukci zvuku s využitím počítače je potřeba zařízení pro převod signálu mezi analogovou a digitální doménou. Tato práce se zabývá návrhem takového přístroje, nazývaného zvuková karta. Je popsán celý postup ...
  • Funkční generátor na principu přímé digitální syntézy 

   Author: Štěpán Václav; Supervisor: Sýkora Jiří; Opponent: Hudec Lubomír
   Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části problematikou oscilátorů a různými možnostmi generování signálu. Práce se věnuje komplexnímu návrhu generátoru na principu přímé digitální syntézy, návrhu rekonstrukčního ...
  • Generátor budicího signálu diferenciálního mobilního spektrometru 

   Author: Černohorský Richard; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Dupač Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Generátor funkcí pro ovládání umělého svalu 

   Author: Ondřej Jirčák; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V práci jsou popsány základní principy spínaných zdrojů a teorie generátorů funkcí. Následně popisuje návrh nízkofrekvenčního generátoru pro ovládání umělého svalu a pomocných spínaných zdrojů. Řeší hardwarovou i softwarovou ...
  • Generátor pravých náhodných čísel 

   Author: Kotě Vlastimil; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generátor průběhu pro MT 

   Author: Volek Michal; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Roxer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá magnetickou metodou práškovou, která je jednou z technik nedestruktiv-niho testování materiálů. V rámci textu jsou uvedeny základní fyzikální principy megnetického testování a doporučené podmínky této ...
  • Grafický editor elektrotechnických obvodů pro interaktivní simulace 

   Author: Paulů Filip; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Weissar Petr
  • Grafický měřič pasivních součástek 

   Author: Bašta Marek; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Svítok Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hardwarový akcelerátor 

   Author: Pavlata Petr; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Zahradník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hybrid Nelder-Mead a rojové optimalizace 

   Author: Koška Pavel; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Implementace určování polohy využívající Bluetooth Low Energy v FPGA 

   Author: Jan Kreisinger; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Vnitřní lokalizační systémy se stávají čím dál populárnějšími. Bluetooth Low Energy je jednou z nejpoužívanějších technologií v tomto oboru díky své jednoduchosti, nízké energetické náročnosti a nízkým finančním nákladům. ...
  • Implementace verifikační komponenty - modelu NFC přijímače 

   Author: Ján Jendrušák; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Šťastný Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Návrh digitálnych obvodov je komplexný proces, ktorý zahŕňa verifikáciu chovania návrhu predtým, ako je na záver implementovaný. Universal Verification Methodology (UVM) je prísľubom efektívneho spôsobu verifikovania ...
  • Integrace IO-Link OPC UA do zařízení Siemens SIMATIC 

   Author: Rustambek Bekmukhamedov; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Kvarda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá implementací podpory protokolů OPC UA do komunikačního systému IO-Link používaného v zařízeních SIEMENS SIMATIC. V této práci jsou představeny komunikační protokoly OPC UA a IO-Link a možnosti ...
  • Integrovaný 8 kanálový LAN-WDM Demultiplexer pro 400 Gbit Ethernet 

   Author: Pankrác Tomáš; Supervisor: Jeřábek Vítězslav; Opponent: Písařík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   V této práci je popsán návrh 8 kanálového demultiplexeru na principu kontra-direkcionální optické vazby s Braggovou mřížkou pro LAN-WDM vlnový multiplex. V návrhu je nově použit segmentovaný vlnovod, jak pro vedení světla, ...
  • Inteligentní elektroinstalační systém pro rodinný dům 

   Author: Kocman Roman; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Inteligentní kamerový systém 

   Author: Šimák Martin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   Diplomová práce shrnuje poznatky o kamerových systémech a využití knihovny OpenCV pro účely aplikace inteligentního kamerového systému v prostředí Microsoft Visual Studio 2013. Výsledný program je utvořen tak, aby bylo ...
  • Inteligentní modul pro řízení RC modelů 

   Author: Bosák Filip; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • IoT based Smart Home 

   Author: Guneet Singh; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   S pokrokem v oblasti internetu věcí je systém Smart Home automatizace velmi žádán. Lidé jsou ve svém životě tak zaneprázdněni, takže každý chce dělat svou práci chytřejším a méně časově náročným způsobem. Tato diplomová ...