Zobrazují se záznamy 1-20 z 218

  • Zavlažovací systém s automatickým řízením 

   Autor: Jakub Velich; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce uvádí do problematiky automatických zavlažovacích systémů a poskytuje stručný přehled komerčních řešení. Dále jsou uvedeny stručně zdroje vody závlahy a jednotlivé komponenty nezbytné pro návrh automatického ...
  • Model manažmentu nabíjecího a vybíjecího procesu akumulátoru pro elektromobil 

   Autor: Kryštof Keil; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu přípravku, který je schopen monitorovat parametry akumulátoru elektromobilu během používání s důrazem na tepelné poměry během rychlého nabíjení. Nejprve jsou porovnány jednotlivé ...
  • Programovatelný logický kontrolér (PLC) a jeho zapojení do automatizovaného procesu 

   Autor: Pavel Gregor; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce seznamuje s programovatelnými logickými kontroléry, jejich využití a výhody. Stručným výčtem instrukcí a vyřešením několika jednoduchých úloh jsou vysvětleny základy programování převážně v jazyku žebříkových ...
  • Elektronické zabezpečení rodinného domu 

   Autor: Patrik Hlavatý; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zaměřuje na popis současného stavu trhu v oblasti elektronického zabezpečení rodinných domů a bytů proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a člověku nebezpečných plynů, se kterými se v domácnosti můžeme setkat. ...
  • Chlazení teplotní komory Peltierovými články 

   Autor: Kryštof Smitka; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu a konstrukce chladicí komory s Peltierovými články. V práci jsou popsány základní fyzikální principy a jevy související s Peltierovým článkem, jenž byl při realizaci výroby chladicí ...
  • Studium vlastností optických vláken s dotací ionty erbia 

   Autor: Marek Zikmund; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Šmejcký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Optická vlákna jsou v dnešních dobách rozšířeným způsobem přenosu informace v komunikační síti. Tato vlákna nahrazují metalické vedení kvůli větší přenosové rychlosti a nízkému elektromagnetickému rušení. Při komunikaci ...
  • Tutoriál základů VHDL na Arduino kitu 

   Autor: Daniel Krysa; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje vytvoření tutoriálu programovacího jazyka VHDL. Je zaměřena na studenty prvních ročníků. Jako platforma pro testování úkolů a programů byl použit kit Arduino MKR VIDOR 4000. Práce přibližuje ...
  • Statistické modely šíření PMx částic 

   Autor: Andrej Vnuk; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Hlavnou témou tejto práce je znečistenie ovzdušia, metódy jeho merania a štatistické modely, ktoré môžu byť použité pri jeho predpovedaní. Prvá kapitola je venovaná identifikácii kľúčových znečisťujúcich látok a ich vplyvov ...
  • Meteostanice s předpovědí počasí 

   Autor: Petr Trejbal; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací domácí meteostanice založené na mikrokontrolérové desce ESP-WROOP-32. Meteostanice je rozdělena na dvě samostatné části. Základní stanice je prostřednictvím bezdrátového ...
  • Vývoj aplikace pro simulaci léčby srdeční arytmie 

   Autor: Eva Turňová; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Táto bakalárska práca je zameraná na simuláciu liečby srdcových arytmií. Popisuje základnú fyziológiu srdca, srdcových arytmií a možností liečby pomocou implantovateľných zariadení. Súčasťou práce je aj vlastná aplikácia ...
  • UV-VIS spektrofotometr pro analýzu tekutin 

   Autor: Georgii Dudashvili; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá realizací UV-VIS spektrofotometru pro analýzu tekutin pomoci zařízení STS-UV Microspectrometer jako detektoru. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
  • Teplotně a vlhkostně stabilizovaná komora pro líheň mravenců 

   Autor: Jakub Koller; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se soustředí na vývoj prototypu pro amatérské i profesní chovatele mravenců. Konkrétně jde o inkubační a hibernační zařízení, které sníží počet ztrát královen mravenců při chovu a prodlouží jim života schopnost. ...
  • Přípravek pro porovnání vlastností zdrojů typu SEPIC a ZETA 

   Autor: Petr Krýda; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá napájecími zdroji typu SEPIC a ZETA. V práci jsou navrženy a realizovány dva přípravky, které umožňují demonstrovat a porovnávat vlastnosti obou typů zdrojů. Dále je provedeno ověřovací měření ...
  • Harmonický RC oscilátor elektricky laděný v širokém rozsahu 

   Autor: David Roubal; Vedoucí práce: Foit Julius; Oponent práce: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci RC oscilátoru, který je možné přelaďovat ve velkém rozsahu. V teoretické části se věnuje možným způsobům ladění kmitočtu a stabilizace amplitudy. Dále je popsáno několik zapojení ...
  • Charakterizace antiferomagnetických materiálů 

   Autor: Petr Voborník; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se věnuje antiferomagnetickým látkám, které jsou potenciálně využitelné v elektronických součástkách budoucnosti. Práce podrobně popisuje výrobu a měřenı́ vzorku, který je tvořen ...
  • Návrh monitorovacího systému Li-Ion baterie 

   Autor: Tomáš Nekvapil; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem této práce je navrhnout a vyrobit systém pro monitorování Li-Ion baterie, která plní funkci záložního zdroje pro napájení elektroniky ve vozidle elektrické formule týmu eForce FEE Prague Formula. K její realizaci ...
  • Návrh nové generace komunikačního modulu pro automobily 

   Autor: Marek Janský; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Kašpárek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové generace komunikačního modulu pro multimediální automotive jednotku. V práci je popsán projekt BBCU, jeho součásti, technologie LTE a její současný stav v ČR. Dále je v ní ...
  • Analyzátor plicních zvuků pro diagnostiku astmatu 

   Autor: Antonín Zeman; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem analyzátoru, pomocí kterého bude možné diagnostikovat astma. Princip použité analýzy spočívá v detekci specifických šelestů ve zvukovém projevu plic. Na začátku práce jsou popsány ...
  • Šachové hodiny se vzdálenou správou 

   Autor: Lukáš Doležel; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací šachových hodin s možností řízení přes bezdrátové rozhraní Wi-Fi. Dále se tato práce zabývá vyzkoušením daného návrhu v praxi, který splňuje šachová pravidla. Realizace je provedena ...
  • DC-DC měnič pro maximální efektivitu využití energie akumulované v superkondenzátoru 

   Autor: David Touš; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V této práci je popsána teorie, zapojení a vlastnosti DC/DC měničů včetně měničů pracujících s velmi nízkým vstupním napětím. Praktickou částí této práce je návrh, realizace a testování DC/DC měniče napětí schopného pracovat ...