Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vlastností polymerních materiálů pro fotonické aplikace 

   Author: Šťastný Martin; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Kalousková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá studiem polymerních materiálů, jejich teplotní odolností a s tím spojenou možností použití pro teplotně odolné optické planární vlnovody. V práci jsou obsaženy materiály pro fotonické aplikace, ...