Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh instalace pro inteligentní budovy 

      Author: Pelant Jiří; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
      Tato práce se zabývá problematikou inteligentních budov. Diskutuje základní rozdíly mezi běžnou a inteligentní instalací, její výhody a nevýhody. Podstatná část je věnována běžně používaným sběrnicovým systémům KNX / EIB ...