• Autonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolí 

      Autor: Kočí Michal; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Beneš Vlastimil
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
      Tato bakalářská práce se zabývá využitím získávání elektrické energie z okolí k napájení autonomní jednotky pro sběr a přenos senzorových dat na sběrné místo. V této práci jsou popsány druhy komunikačních rozhraní a způsoby ...