• Analýza vlastností soustavy Peltierových článků 

      Autor: Bednář Zdeněk; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
      V předložené práci jsou popsány základní principy termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je popsána funkce termoelektrických chladících článku na principu Peltierova jevu a jejich využití jako chladičů určených pro ...