Now showing items 21-28 of 28

  • Přístupový systém pro jeden vstup 

   Author: Silber Marek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení jasu supersvítivých LED 

   Author: Polák Marek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Bouřa Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Senzor pro měření teploty a vlhkosti s využitím bezdrátové technologie bluetooth 

   Author: Málek Ondřej; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Senzorový systém pro monitorování bezpečného pohybu osob 

   Author: Jeník Petr; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Bouřa Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Senzorový systém pro řízení a regulaci 

   Author: Vilím Petr; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou elektronických řídících systémů se senzory určených pro interakci s uživatelem. V teoretické části se zabývá historickým vývojem typů senzorů, jejich vlastnostmi a základními principy ...
  • Teplotní komora s Peltierovými články 

   Author: Kaňok Martin; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V předložené práci jsou popsány základní principy polovodičů, termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je vysvětlena funkce tepelného čerpadla na principu Peltierova jevu pro odvod tepla. Práce se věnuje především ...
  • Teplotní senzor s bezdrátovým přenosem dat 

   Author: Žitný Tomáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Termoelektrický generátor 

   Author: Kazák David; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá generováním elektrické energie pomocí termoelektrických generátorů založených na Seebeckově jevu. Cílem bylo vytvořit model termoelektrického generátoru, změřit a zanalyzovat jeho vlastnosti a navrhnout ...