Poslední příspěvky

 • Systém ražení pro orientační běh v síti LoRa se strojovou inteligencí 

  Autor: Karel Setnička; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Beneš Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Práce se zabývá komplexním návrhem elektronického systému ražení pro orientační běh. Při orientačním běhu musí závodník navštívit povinné kontrolní body a zaznamenat svou návštěvu. Elektronické systémy ražení existují, ale ...
 • Optimalizace topologie a umístění pro zvýšení výtěžnosti D/A převodníků 

  Autor: Martin Košťál; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Barri Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Práce seznamuje s metodami návrhu pro zvýšení výtěžnosti a omezení chyb ve shodných strukturách. Systematické a náhodné chyby jsou shledány zdrojem neshod mezi strukturami. Je představen model náhodných chyb za využití ...
 • Systém pro monitorování stavu prostředí v budovách s využitím napájení z energie okolí 

  Autor: Jiří Pelant; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Beneš Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem systému pro monitorování stavu prostředí jako jsou například teplota a vlhkost. Jedná se o systém, výsledné řešení je tedy souborem několika částí. Úkolem celého řetězce je ...
 • Externí USB zvuková karta 

  Autor: Lukáš Kroulík; Vedoucí práce: Skalický Petr; Oponent práce: Dresler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Pro záznam a reprodukci zvuku s využitím počítače je potřeba zařízení pro převod signálu mezi analogovou a digitální doménou. Tato práce se zabývá návrhem takového přístroje, nazývaného zvuková karta. Je popsán celý postup ...
 • Návrh RC oscilátoru pro automobilové aplikace 

  Autor: Bogdan Miasoiedov; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Dráždil Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce je zaměřena na návrh integrovaného relaxačního oscilátoru pro automobilové aplikace, které jsou charakteristické extrémními provozními podmínkami a vysokými požadavky na robustnost. Z dostupné literatury byla ...
 • Elektronické zabezpečení osobního automobilu s GSM komunikátorem 

  Autor: Marek Hendrych; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Diplomová práce popisuje současné trendy v zabezpečení automobilu, využívané principy a zejména systémy využívající komunikaci prostřednictvím GSM. Principy jsou doplněny popisem konkrétních produktů. Z nich vycházející ...
 • Implementace verifikační komponenty - modelu NFC přijímače 

  Autor: Ján Jendrušák; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Šťastný Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Návrh digitálnych obvodov je komplexný proces, ktorý zahŕňa verifikáciu chovania návrhu predtým, ako je na záver implementovaný. Universal Verification Methodology (UVM) je prísľubom efektívneho spôsobu verifikovania ...
 • Bezkontaktní identifikační přístupový systém se vzdálenou administrací 

  Autor: Václav Hejný; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této diplomové práce je pruzkum trhu s komercne dostupnými identifikacními prístupovými systémy a na základe analýzy trhu navrhnout a zrealizovat bezkontaktní identifikacní prístupový systém se vzdálenou administrací, ...
 • Digitální řízení Leonardova soustrojí 

  Autor: Ludvík Saska; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací digitálního řízení pro Leonardovo soustrojí, provedením transformace řízení soustrojí z analogové na digitální, tak aby bylo možno nastavit přesný průběh řízení momentu. Práce se ...
 • Návrh regulátoru LDO 

  Autor: Martin Kaňok; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Macháček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V předložené práci jsou popsány procesy vedoucí k analogovému návrhu LDO regulátoru s PMOS výkonovým prvkem v technologii BCD8 společnosti STMicroelektronics. V práci je vysvětlena funkce MOS tranzistorů při konstrukci ...
 • Vliv neutronového ozáření na charakteristiky výkonových PiN diod 

  Autor: Petr Smrkovský; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Belas Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce porovnává vliv neutronového záření na statické charakteristiky výkonových PiN diod realizovaných na bázi křemíku a karbidu křemíku (polytyp 4H-SiC). Pro ozáření diod byl využit výzkumný reaktor LR-0 umístěný v ...
 • Bezdrátový upgrade firmwaru na procesoru TI CC1310 

  Autor: Richard Kučkovský; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Štetina Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Vývoj funkcionality vstavaných zariadení rýchlo napreduje a s ohľadom na tento fakt je potrebné efektívne a jednuducho ich aktualizovať. Aby to bolo možné dosiahnuť, táto práca sa zaoberá s implementáciou bezdrôtovej ...
 • Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru 

  Autor: Vít Skolil; Vedoucí práce: Novák Jan; Oponent práce: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální nosné desky plošných ...
 • DC-DC měnič pro elektromobil 

  Autor: Ondřej Šereda; Vedoucí práce: Novák Jan; Oponent práce: Divín Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Bakalářské práce se zaměřuje na návrh DC/DC měniče pro eForce FEE Prague Formula elektrickou formuli s parametry pro z 400-600 V na 24 V při výstupním výkonu 500 W. V práci jsou rozebrány možné topologie vhodných měničů a ...
 • Tištěné elektronické struktury 

  Autor: Radek Sochor; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Yatskiv Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V této práci se zabývám shrnutím technologií tisku elektronických struktur a tisku vzorků tranzistoru. První část je věnována možnostem tisku elektroniky. Detailně se zabývám inkjet tiskem, kterým jsou následně implementovány ...
 • Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech 

  Autor: Milan Chvalina; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Macháč Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se věnuje podstatě hybridní flexibilní elektroniky, jejím aplikacím a porovnává její výhody a nevýhody s elektronikou na pevném substrátu pomocí demonstrativního výrobku.
 • Autonomní napájecí zdroj pro aplikace IoT 

  Autor: Čeněk Pěč; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Kůrka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cíl této bakalářské práce je vytvořit samostatnou jednotku, která by byla schopná napájet IoT uzel. Solární panely byly vybrány jako zdroj energie pro dobíjení akumulátorů ze všech zkoumanych možností. Pro správu energie ...
 • Tištěné RC a RLC obvody 

  Autor: Dalibor Dobeš; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá tiskem pasivních elektronických součástek pomocí inkjet technologie na ohebnou PET fólii. Po teoretickém úvodu a seznámením se s touto technologií bylo natištěno několik typů jednotlivých součástek, a ...
 • Analýza pohybu ruky u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí kamerového systému 

  Autor: Krýže Petr; Vedoucí práce: Rusz Jan; Oponent práce: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Náplní této práce je navázaní na vyvinuté metody diagnostiky Parkinsonovy nemoci pomocí snímání pohybů prstů kamerovým systémem s cílem využít je pro včasné zachycení Parkinsonovy nemoci v prodromálním stádiu. Byl sestaven ...
 • Měřicí systém pro měření momentu síly BLDC motorků s využitím optických metod 

  Autor: Salfická Petra; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Vavrouš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Práce se zabývá měřením kroutícího momentu bezkartáčových motorů známých pod zkratkou BLDC. Již v úvodu je popsána konstrukce stroje a princip jeho činnosti. Vlastnosti zmíněných motorů jsou porovnány s vlastnostmi ...

Zobrazit další