Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy 

   Author: Fiala Dominik; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V této práci je prezentován nový přístup k detekci změn v okolí jedoucích autonomních vozidel. Práce jsou založeny na 3D mapě vytvořené z 3D měření poskytovaných sadou LiDAR sensorů namontovaných na vozidle. Změny jsou ...