Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
  • Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací 

   Author: Rail Chamidullin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Práce se zabývá vizuálním rozpoznávání druhů hadů a hub s vedlejší informací do mnoha tříd. V práci je navržena metoda založená na state-of-the-art hlubokých neuronových sítích pro klasifikaci, tj. konvolučních neuronových ...