Now showing items 1-1 of 1

  • Mapování vodorovného značení a lokalizace autonomního auta F1/10 pomocí kamery 

   Author: Zdeněk Berka; Supervisor: Klapálek Jaroslav; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   V práci se zabýváme vybudovánı́m systému, který umožnı́ orientaci autonomnı́ho auta v neznámém prostředı́. Jako primárnı́ senzor pro tuto úlohu využı́váme kameru. Náš systém detekuje vodorovné značenı́ ...