Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu 

   Author: Jakub Rozlivek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   V dnešní době jsou továrny nejprve připraveny v simulovaci jako tzv. digitální dvojčata. Výhodou těchto digitálních dvojčat je, že přípravu a testování celé robotizované výrobní linky lze provést ještě před samotnou výstavbou ...