Now showing items 1-12 of 12

  • Automatická detekce pupily v obraze 

   Author: Erlebach Jonáš; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce popisuje detekci zornice v obraze pro aplikaci při detekci očních pohybu. Jedná se o nalezení zornice v obraze z kamery, která sleduje oko. Práce se zabývá metodami zpracování obrazu užívanými k detekci ...
  • Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat 

   Author: Pilný Michal; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kalibrační metody pro videookulografii 

   Author: Prštický Michal; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Praktické problémy pupilometrie 

   Author: Palečková Alena; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Fejtová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Přenosná oční kamera 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a realizace systému pro sledování očních pohybů. Jsou zde představena stávající funkční řešení a popsány metody pořízení obrazu. Dále je zde popsána teorie popisující odpovídající problematiku, ...
  • Spektrální analýza Korotkových zvuků 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Macků David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Systém pro měření hemodynamických parametrů 

   Author: Dominik Šídlo; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro neinvazivní měření hemodynamických parametrů. Systém je založen na mikropočítači Raspberry Pi, který ovládá pneumatický systém a snímá data. Dále je systém zcela ...
  • Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky 

   Author: Richter Jiří; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Novák Daniel
   Práce představuje problematiku informovanosti laické a odborné veřejnosti o asistivních technologiích (AT) v ČR. Je provedena sociologická sonda do problematiky a rešerše stávajích řešení v zahraničí. Následně je navrženo ...
  • Vyhotovení simulátoru zobrazujícího trasu pohybu oka v reálném prostředí 

   Author: Polčák Marek; Supervisor: Fejtová Marcela; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výuková a testovací aplikace pro děti se specifickými potřebami 

   Author: Luběna Jan; Supervisor: Fejtová Marcela; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výukový tutorial pro kompenzační pomůcky 

   Author: Konopáč Martin; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Fejtová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie 

   Author: Juklová Alena; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Macaš Martin
   Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou včasné diagnostiky dyslexie u předškolních dětí. Podává stručný přehled metod sledování očních pohybů, které jsou důležitou součástí vyšetření zaměřujících se na poruchy ...