Now showing items 1-1 of 1

    • Měření výšky postavy z dohledových kamer 

      Author: Fabián Jan; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Sanchez-Riera Jordi
      Tato práce se zabývá měřením výšky člověka zachyceného na kamerovém záznamu jedné kamery. Existuje několik metod umožňující změřit velikost člověka ze snímku pomocí referenční velikosti známého objektu ve scéně. Takto ...