Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická optická inspekce plošných spojů 

   Author: Kunte Ondřej; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Berger Haladová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce ověřuje hypotézu, zda-li je možné vytvořit systém automatické optické inspekce plošných spojů z běžných materiálů a za pomoci volně dostupných softwarových prostředků. Práce klade důraz na celkovou jednoduchost ...