Now showing items 96-115 of 407

  • Distribuovaný senzor polohy založený na matici světelných senzorů 

   Author: Jan Trejbal; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro detekci polohy s využitím světlných senzorů a zdrojů s vlnovou délkou 940nm. Vytvořili jsme distribuovaný senzor polohy, použitelný v distribuovaných systémech. Jeden modul navrženého ...
  • Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu 

   Author: Martina Tichá; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Fiedler David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Úloha reidentifikace osob z videa je předmětem výzkumu po mnoho let, jelikož informace, které jsou běžně používány k identifikaci lidí, nejsou vždy k dispozici. Současné přístupy k reidentifikaci osob jsou většinou zaměřeny ...
  • Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání 

   Author: Denys Rozumnyi; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Kristan Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Objekty pohybující se vysokou rychlostí podél složitých trajektorií se často objevují ve videích, zejména ve sportovních videích. Takové objekty se během doby expozice jednoho snímku pohybují přes nezanedbatelné vzdálenosti, ...
  • Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru 

   Author: Marek Ján; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Otáhal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Hlavním cílem diplomové práce je najít vhodnou platformu a vyvinout grafickou aplikaci pro dotykový ovládací panel, pro termovizní smart kameru SMARTIS. Aplikace obsahuje dva módy, pro Operátora a Administrátora. V této ...
  • Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie 

   Author: Lejsek Tadeáš; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Dupač Jan
   Diplomová práce zkoumá možnosti užití zpětné vazby, která napodobuje lidský zrak a hmat, a to v komplexních robotických manipulačních úlohách. Vypracoval jsem čtyři případové studie, které se zabývají manipulací s~měkkými ...
  • Dvoustupňová inerciální stabilizace 

   Author: Kratochvíl Lukáš; Supervisor: Řezáč Martin; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dynamické vyvažování obtížnosti her pomocí metod teorie her 

   Author: Beran Lukáš; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách 

   Author: Dohnalová Ludmila; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus 

   Author: Chroustovský Daniel; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   Tato práce se zabývá problematikou neznalosti hmotnosti potravin při dodržování diety především u pacientů s diabetes mellitus. Aplikace je navržena pro mobilní telefon se systémem Android a slouží jako zábavnější nástroj ...
  • Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích 

   Author: Sedláček Václav; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Matěja Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ergonomické 3D rozhraní pro řízení letového provozu člověkem 

   Author: Bárnet Zdeněk; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evoluce procesů 

   Author: Řehořek Tomáš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evoluční algoritmy pro rozvrhování projektů 

   Author: Krejčí Filip; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evoluční hyperheuristiky pro Vehicle Routing Problem 

   Author: Mlejnek Jaromír; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Evoluční hyperheuristiky pro výběr heuristik 

   Author: Weberschinke Jakub; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Evoluční návrh strategie řídící pohyb robotu 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie 

   Author: Rabochová Michaela; Supervisor: Vinš Miroslav; Opponent: Štefánik Milan
   Borová neutronová záchytová terapie (BNZT) představuje metodu léčby neléčitelných či recidivujících maligních typů tumorů. Její aplikace je zejména v oblasti mozkových nádorů a to především velmi agresivního druhu Glioblastoma ...
  • Experimentální systém pro práci s EMG 

   Author: Kufnerová Alena; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se věnuje návrhu systému vhodného pro snadné a rychlé experimentální měření svalové aktivity (EMG). Cíl spočívá v návrhu zařízení určeného pro takovéto experimentální měření EMG, a to s ohledem na kompromis mezi ...
  • Externí mód pro Simulink na platformě RPP 

   Author: Jakub Nejedlý; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   V rámci této diplomové práce bylo cílem implementovat externí mode do knihovny RPP pro Simulink. Práce byli prová-děny na vývojovém kitu TSM570 od firmy Texas Instruments. Během práce byli vylepšeny testovací nástroje ...
  • Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese 

   Author: Anděl Michael; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Hoksza David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)