Now showing items 253-272 of 407

  • Použití simulátoru Webots na vývoj aplikací pro robot Nao 

   Author: Bresler Martin; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Entlicher Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Použití techniky zpětného průměrování při analýze EEG signálů 

   Author: Zrůst Vladimír; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Praktické problémy pupilometrie 

   Author: Palečková Alena; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Fejtová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků 

   Author: Martin Španěl; Supervisor: Flach Boris; Opponent: Brodský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Vyvinuli jsme metodu na rozpoznávání změn povrchu krajiny v posloupnostech satelitních snímků s vysokým časovým rozlišením. Představujeme dva postupy strojového učení: Jeden založený na skry-tých Markovových modelech, druhý ...
  • Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG 

   Author: Zoulová Lenka; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Epilepsie je onemocnění mozku vyznačující se opakovanými záchvaty. Tyto záchvaty ztěžují pacientům život a v některých situacích mohou mít fatální následky. Stále neexistuje spolehlivá metoda, která by epilepsii vyléčila ...
  • Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér 

   Author: Jícha Pavel; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belda Květoslav
   Existující systém vyvinutý pro plánování trajektorie a stabilizaci formací bezpilotních helikoptér je v této práci rozšířen o možnost plánování komplexních manévrů vyžadujících náhlou změnu směru pohybu formace a také ...
  • Programové vybavení pro robotickou buňku 

   Author: Dubec Martin; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Pohl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programové vybavení převodníku USB/CAN 

   Author: Semmler Ondřej; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prohledávání neznámého 3D prostředí 

   Author: Jareš Filip; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem 

   Author: Kozák Viktor; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Lhotský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá prohledáváním neznámého prostředí mobilním robotem. Robot je vybaven laserovým snímačem a během explorace je tvořena 2D polygonální mapa, tato část práce navazuje na Explorační algoritmy v ...
  • Prostorová lokalizace nemocničních lůžek 

   Author: Lochmann Jan; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Doležal Jaromír
   Účelem této práce je poskytnout ucelený a nezaujatý pohled na proces vývoje systému lokalizace nemocničních lůžek na základě vlastní účasti při vývoji ve firmě LINET spol. s r.o. Práce pojednává o stávajících řešení ...
  • Prostředí pro testování prediktorů finančních řad a učení těchto prediktorů pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Grafnetr Libor; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Berka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do OS GNU/Linux 

   Author: Lisový Rostislav; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení 

   Author: Füzesséry Eduard; Supervisor: Kutíková Anna; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto práca sa zaoberá procesom vytvorenia prototypu nositeľného zariadenia, ktoré je schopné merať prejdenú vzdialenost a upozorňovat na notifikácie na jeho zápästí. Upozornenia od všetkých užívateľových aplikácií prichádzajú ...
  • Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla 

   Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Koucký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V této práci řešíme problém správné registrace mraků bodů z LIDARu do společné reprezentace scény, což je důležité pro navigaci autonomních vozidel. Přicházíme s novou reprezentací 3D scény vhodnou pro agregování dat z ...
  • Předzpracování biochemických signálů a jejich analýza 

   Author: Anýž Jiří; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Adam Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přenosná oční kamera 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a realizace systému pro sledování očních pohybů. Jsou zde představena stávající funkční řešení a popsány metody pořízení obrazu. Dále je zde popsána teorie popisující odpovídající problematiku, ...
  • Přizpůsobení metaheuristických parametrů 

   Author: Rahmadi Ridho; Supervisor: Affenzeller Michael; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Příprava uhlíkových nanostruktur pro tkáňové inženýrství 

   Author: Khalili Reza; Supervisor: Švorčík Václav; Opponent: Kolská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Quadrotor - dálkové řízení 

   Author: Dušek Miroslav; Supervisor: Bayer Jiří; Opponent: Dvorský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)