Now showing items 1-1 of 1

  • Model chování pro let řízený vizuálními pravidly 

   Author: Tóth Jan; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem této práce je navrhnout model chování letu rízeného vizuálními pravidly. Navržený model má být implementován v multi-agentním simulacním systému AgentFly za úcelem rozšírení jeho současných schopností simulovat ...