Now showing items 1-1 of 1

  • Nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí 

   Author: Shmatova Victoria; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Svatoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout, formalizovat a implementovat nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí. Práce se zaměřuje na formalizaci a implementaci multi-agentních plánovacích ...