Now showing items 1-1 of 1

    • Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV 

      Author: Kovář Petr; Supervisor: Sova Jan; Opponent: Krajník Tomáš
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení fúzního zobrazení pro systém Workswell Thermal Vision Pro. Na základě analýzy situace, která spočívá především v seznámení se s použitou USB3 termokamerou s jádrem FLIR TAU2 ...