Now showing items 1-1 of 1

  • Škálovatelná reprezentace neuronových sítí 

   Author: Pavlíček David; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Basterrech Sebastian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody nepřímého kódování neuronových sítí pro evoluční algoritmy s důrazem na škálovatelnost sítě. Je implementován algoritmus HyperGP k evoluci sítí použitých k řízení pohybu robota ...