Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí 

   Author: Nguyen Hoang Long; Supervisor: Pichl Jan; Opponent: Hajič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Rozpoznávání pojmenovaných entit je podúloha ve vyhledávání strukturovaných informací. Jedná se o klasifikaci slov ve větě, které reprezentují entity s vlastním jménem, jako na příklad osoby, organizace nebo lokace. ...