Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků 

   Author: Janota Marek; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvoření modelu feromagnetických součástí snímače otáček a následná simulace pomocí FEM. FEM (finite element method) je metoda končených prvků, která slouží k numerickému řešení problémů v ...