Now showing items 1-1 of 1

  • Konvoluční neuronové sítě s lokálními kontextovými maskami 

   Author: Jakub Paplhám; Supervisor: Petříček Tomáš; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce navrhuje, implementuje a vyhodnocuje užití modifikované konvoluční operace v konvolučních neuronových sítích, která explicitně uvažuje dodatečný kontext při zpracování dat. Toho je docíleno mechanismem, ve kterém ...