Now showing items 1-1 of 1

    • Distribuované řízení pole světelných zdrojů 

      Author: Pučejdl Krištof; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
      Obsahem této bakalářské práce je návrh, stavba a testování prototypu experimentální elektromechanické platformy, jež sestává ze skupiny samostatně programovatelných jednotek, které na sebe mohou vzájemně působit silou a ...