Now showing items 1-4 of 4

  • Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Pavlína Koutecká; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Šochman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Digitalizace procesu detekce rakoviny v histopatologických snímcích je předmětem výzkumu posledních let a automatizovaná počítačová analýza založená na hlubokých neuronových sítích ukázala potenciální výhody jako diagnostická ...
  • Efektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném čase 

   Author: Matěj Suchánek; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Hering Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Neuronové sítě jsou v současné době jednou z nejpoužívanějších metod ve strojovém učení, která dala vzniknout vědecké disciplíně známé jako hluboké učení. Dosud byly úspěšně nasazeny v mnoha výzkumných odvětvích, jako jsou ...
  • Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků 

   Author: Matouš Dzivjak; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Derbek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Většina velkých měst je v dnešná době pokryta satelitními snímky ve vysoké kvalitě, které se dají využít k analýze rozličných vlastností města. Jedna z možností je ze satelitních snímků odhadovat parkovací kapacitu. V této ...
  • Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení 

   Author: Ondřej Bouček; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Mishkin Dmytro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této práci se zabýváne rozpoznávání instancí pomocí hlubokého učení. Získáváme deskriptory pomocí modelu neuronové sítě, který byl naučený přístupem metric learning. Vytvořili jsme různá upravení k-NN klasifikátorů pro ...