Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu 

   Author: Miroslav Purkrábek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce představuje nový sytém pro sledování osob ve sportovních videích. Systém se zaměřuje na sledování osob při pohledu shora. Pro detekci slouží upravená síť YOLO, dotrénovaná síť ResNet slouží pro porovnání podobnosti ...