Now showing items 1-1 of 1

    • Konvergence UCT ve hrách s nedokonalou informací 

      Author: Briedoň Marián; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Komenda Antonín
      Táto práca sa zaoberá algoritmom the Upper confidence Tree, v skratke UCT, ktorý patrí do velkej rodiny the Monte Carlo Tree Search algoritmov. Zamerali sme sa na zero-sum hry pre dvoch hrácov. Pozorovali sme vlastnosti ...