Now showing items 1-1 of 1

    • Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor 

      Author: Jan Mádle; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Žára Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu a rezervace prostor. Seznamuje čtenáře s možnými řešeními, jak tvořit rozvrh automaticky. Uvádí konkrétní řešení s pomocí celočíselného lineárního programování. ...