Now showing items 1-1 of 1

  • Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů 

   Author: Filip Novák; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zajačík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením systému pro únik roje bezpilotních helikoptér od pohybující se překážky. Systém je založen na rojovém modelu Boids s implementací algoritmu únikového chování a je schopen ...