Now showing items 1-1 of 1

    • Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí 

      Author: Šerých Jonáš; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Matoušek Martin
      V této bakalářské práci se věnujeme problému robustního odhadu dvoupohledové geometrie z mnohonásobných korespondencí. Způsoby, kterými se standardně získávají tentativní korespondence, zajištují, že se každý zájmový bod ...