Now showing items 1-1 of 1

  • Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic 

   Author: Barbora Dědková; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Conditional generative adversarial networks se učí mapování z jednoho prostoru do druhého. Jsou ideální k digitálnímu zpracování obrazu, jakým je například kolorování. Počáteční prostor pro mapování je v tomto případě mapa ...