Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi 

   Author: Paleček Tomáš; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce bylo zjistit účinnost ří-zení vytápění budovy pomocí posilova-ného učení s neuronovými sítěmi. Naše algoritmy byly testovány na simulaci bu-dovy vytápěné pomocí ústředního topení, která běžela v programu ...