Now showing items 1-1 of 1

    • Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků 

      Author: Dendis Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
      Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory, které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých společností. Práce se nejprve zabývá ...