Now showing items 1-1 of 1

  • Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí 

   Author: Vobecký Antonín; Supervisor: Škovierová Júlia; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zaobírá predikcí chování účastníků dopravního provozu za použití Bayesovských sítí a je motivována evropským projektem H2020 UP-Drive Automated Urban Parking and Driving. Je důležité pochopit a ...