• Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy 

      Autor: Bergmann Petr; Vedoucí práce: Komenda Antonín; Oponent práce: Řimnáč Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
      Tato práce se zabývá zvýšením efektivity doménově nezávislého plánování. Solver pro hledání tras na mapovém podkladu a solver na problém obchodního cestujícího byly integrovány do úrovně překladače. Tím bylo dosaženo ...