• Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky 

      Autor: Marek Jakub; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Selecký Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
      Tato práce se zabývá úlohou pokrývání dané konvexní plochy obklopené překážkami Bezpilotním Létajícím Prostředkem (UAV) s pevným křídlem. Cílem pokrývací úlohy je nalézt nejkratší pokrývací trajektorii, která je vhodná pro ...