• Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli 

      Autor: Ermokhina Angelina; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
      Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením ultralehké membrány pomocí laserového vibrometru a následním zpracováním naměřených hodnot pomocí akustické holografie. Výsledkem bude jak porovnání různých membrán a jednotlivých ...