• Měřicí přístroj kruhovitosti součástek 

      Autor: Brázdil Jiří; Vedoucí práce: Tereň Ondrej; Oponent práce: Tomlain Juraj
      Tato práce dokumentuje tvorbu kontrolního zařízení pro přístroj sloužící k měření kruhovitosti součástek. U většiny komponentů použitých při výrobě zařízení se v rámci této práce jedná pouze o jejich úpravu. Práce pojednává ...