• Model chování pro let řízený vizuálními pravidly 

      Autor: Tóth Jan; Vedoucí práce: Volf Přemysl; Oponent práce: Pačes Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
      Cílem této práce je navrhnout model chování letu rízeného vizuálními pravidly. Navržený model má být implementován v multi-agentním simulacním systému AgentFly za úcelem rozšírení jeho současných schopností simulovat ...