• Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu 

      Autor: Petrlík Matěj; Vedoucí práce: Vonásek Vojtěch; Oponent práce: Oertel David
      V předložené práci studujeme nasazení roje složeného z bezpilotních helikoptér v úloze autonomního dohledu. Úloha spočívá v nalezení trajektorie do zadaných oblastí zájmu a v optimalizaci rozmístění roje nad oblastí zájmu ...