Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace SLAM pro stereokameru 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zabývá aplikací současného mapování a localizace (SLAM) pro stereo kameru s cílem lokalizace mobilního robotu nebo člověka. Nejprve je provedena rešerše dostupných metod, ze kterých je posléze několik otestováno ...
  • Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu 

   Author: Petrlík Matěj; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Oertel David
   V předložené práci studujeme nasazení roje složeného z bezpilotních helikoptér v úloze autonomního dohledu. Úloha spočívá v nalezení trajektorie do zadaných oblastí zájmu a v optimalizaci rozmístění roje nad oblastí zájmu ...