• Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur 

      Autor: Petr Matěj; Vedoucí práce: Navara Mirko; Oponent práce: Pták Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
      Cílem této práce je seznámení s teorií skrytých proměnných a stavem programů zabývajících se výpočty na kvantových strukturách. Dále je popsána implementace algoritmu, který pro danou kvantovou strukturu (ortomodulární ...