• Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS 

      Autor: Petráček Pavel; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Zimmermann Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato práce se zabývá návrhem, implementací a experimentálním ověřením systému pro stabilizaci roje bezpilotních a plně autonomních helikoptér s využítím rozšířeného rojového modelu Boids. Za cíl si klade návrh robustního ...