• Počítání škůdců v obraze 

      Autor: Dolejš Jiří; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Peklová Lucie
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Tato bakalářská práce se zabývá využitím počítačového vidění za účelem počítání škůdců v obraze. V rámci této práce byl navržen a implementován algoritmus, pomocí kterého lze rozpoznat blýskáčka řepkového v obrazových ...