• Škálovatelná reprezentace neuronových sítí 

      Autor: Pavlíček David; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Basterrech Sebastian
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody nepřímého kódování neuronových sítí pro evoluční algoritmy s důrazem na škálovatelnost sítě. Je implementován algoritmus HyperGP k evoluci sítí použitých k řízení pohybu robota ...