• Detektor fúzních neutronů 

      Autor: Pavlát Adam; Vedoucí práce: Cikhardt Jakub; Oponent práce: Krása Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
      V úvodu si představíme termonukleární fúzi, princip magnetického pinče a fáze plazmatického fokusu. Následně sumarizujeme základní principy neutronové detekce. Pátá sekce ukazuje návrh a vyhotovení stříbrem aktivovaného ...