• Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU 

      Autor: Galajda Roman; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Pauš Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
      Tato práce se zabývá problematikou klíčování na barevné pozadí. Popisuje současné metody klíčování a představuje nový způsob řešení klíčovací rovnice využívající výpočetních schopností dnešních grafických karet. Dále ...